Szanowni Państwo,

Wrocławianie muszą czuć się bezpiecznie w swoim mieście!

Bez poczucia bezpieczeństwa mieszkańców, nie ma nowoczesnego miasta przyjaznego dla dzieci, rodzin oraz seniorów. Przedstawiamy kompleksowy plan poprawy bezpieczeństwa we Wrocławiu, który mam nadzieję wspólnie będziemy realizować.
podpis
Michał Jaros
Kampania informacyjna .Nowoczesnej

Na czym polega Plan: Bezpieczny Wrocław?

Plan: Bezpieczny Wrocław to kompleksowe rozwiązania, których celem jest poprawa bezpieczeństwa wszystkich mieszkańców Wrocławia. Dodatkowo przygotowaliśmy dedykowane pomysły na zwiększenie bezpieczeństwa dzieci, rodzin oraz seniorów. Wrocław, aby mógł się rozwijać, musi stać się miejscem bezpiecznym i przyjaznym.

Pobierz raport i dowiedz się więcej
Bezpieczeństwo dotyczy wszystkich, bez względu na wiek czy rejon miasta, w którym żyjemy. Rolą władz miasta jest zrobienie wszystkiego, by zapewnić bezpieczeństwo swoim mieszkańcom.
Centrum Zarządzania Bezpieczeństwem Miasta
Powołanie przez miasto specjalnej jednostki odpowiedzialnej za stałe monitorowania bezpieczeństwa w mieście ze szczególnym uwzględnieniem parków i skwerów. Zadaniem centrum będzie koordynowanie funkcjonujących na terenie miasta służb, dzięki czemu ich praca będzie sprawniejsza, a reakcje na zagrożenie szybsze.
Inicjatywa “Prawa Mieszkańca”
Bezpieczeństwo to także poczucie, że służby, które odpowiadają za nasze bezpieczeństwo, zawsze są po naszej stronie. Inicjatywa “Prawa Mieszkańca” to wspólne działania miasta oraz służb mundurowych, m.in. zakup kamerek dla strażników miejskich i policjantów rejestrujących ich działanie, powołanie specjalnego pełnomocnika Prezydenta, do którego będzie można zgłaszać przypadki nadużyć służb oraz akcje edukacyjne mające na celu poprawę zaufania pomiędzy mieszkańcami a służbami mundurowymi.
Program “Bezpieczne Przejścia”
Projekt, którego głównym celem będzie poprawa bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych oraz skrzyżowaniach. Szczególną uwagę chcemy zwrócić na te miejsca, które od dawna wskazują mieszkańcy, a także miejsca w okolicach szkół. Program to także lepsze oświetlenie w niebezpiecznych miejscach dodatkowe oznakowania przejść dla pieszych oraz likwidacja barier przestrzennych.

Bezpieczeństwo dzieci

Bezpieczeństwo dzieci musi być priorytetem nas wszystkich. Wrocławianie muszą być pewni, że ich dzieci są bezpieczne zarówno w szkole, na ulicy jak i w Internecie.

 • Twierdza szkoła

  Program obejmuje działania skierowane na walkę z przemocą w szkołach, prześladowaniami oraz wymuszeniami. Twierdza szkoła to także bezpieczeństwo dzieci ze strony osób z zewnątrz jak dilerzy narkotyków. Program obejmuje współpracę ze szkołami, służbami mundurowymi oraz specjalistami od bezpieczeństwa

 • Wrocław bez dopalaczy

  Inicjatywa ukierunkowana na definitywną likwidację problemu dopalaczy w mieście. Praca wszystkich służb podległych Prezydentowi powinna zostać ukierunkowana na wykorzystanie wszystkich działań będących w gestii władz miasta: zaczynając od kwestii wynajmu lokali, przez pozwolenia i kontrole aż po współpracę z urzędami centralnymi. Wszystko, aby maksymalnie utrudnić działalność i uprzykrzyć życie handlarzom dopalaczami.

 • Bezpiecznie w sieci

  Kompleksowa akcja walki z przestępczością w sieci skierowana na młodych wrocławian, która obejmować będzie m.in. dodatkowe zajęcia w szkole na temat zagrożeń w sieci, poradniki i ulotki dla rodziców oraz współpracę z organizacjami, które zajmują się bezpieczeństwem dzieci w internecie. Miasto powinno też dofinansowywać programy komputerowe, które pozwolą rodzicom chronić swoje dzieci w sieci.

Bezpieczeństwo Rodzin

Każdy z nas chce, by nasze rodziny spędzały czas bezpiecznie, szczególnie w parkach i na placach zabaw. Zadaniem miasta jest zapewnienie tego bezpieczeństwa.

 • Strefa super bezpieczna

  Objęcie szczególnym nadzorem miejsc, w których pojawiają się rodzice z dziećmi takich jak place zabaw, parki i skwery. “Strefa super bezpieczna” to zwiększone patrole służb, monitoring wizyjny, doświetlenie i poprawa przestrzeni miejskiej, a także zainstalowanie specjalnych guzików alarmowych z gwarancją szybkiej reakcji służb mundurowych.

 • Wyspy pomocy

  Utworzenie sieci miejsc we Wrocławiu, w których dzieci znajdą schronienie i uzyskają pomoc w sytuacji, kiedy będą czuły się zagrożone. Przeszkoleni pracownicy wybranych punktów będą wiedzieli, jak odpowiednio reagować na sytuacje niebezpieczne i jakie kroki wykonać w zależności od problemu, z jakim zwróci się do nich dane dziecko.

 • Bezpieczna rodzina

  Wsparcie dla osób poszkodowanych w sytuacjach przemocy rodzinnej obejmujące m.in. telefon zaufania i akcje profilaktyczne dla mieszkańców. To także poradniki dla mieszkańców, które pokażą jak reagować na niepokojące sygnały, dzięki czemu uda się zapobiec przemocy i wielu tragediom rodzinnym.

Bezpieczeństwo Seniorów

Naszym obowiązkiem jest zapewnienie szczególnego bezpieczeństwa najstarszym mieszkańcom Wrocławia. Miasto powinno być aktywne jeśli chodzi o swoich seniorów.

 • Program “Senior S.O.S”

  Program, który poprawia bezpieczeństwo seniorów w ich domach poprzez dostarczenie m.in. specjalnych systemów alarmowych, czujników czadu oraz dymu a także kopert życia, które w sytuacjach zagrożenia pomagają służbom ratunkowym w podjęciu działania.

 • “Niebieska Strefa”

  Oznaczenie specjalnych stref, w których często pojawiają się osoby starsze (okolice szpitali, przychodni, kościołów, urzędów). Dzięki temu kierowcy będą powiadomieni o konieczności zachowania szczególnej ostrożności, a w strefach znajdą się oznakowane apteczki i systemy do defibrylacji, dzięki czemu w razie zagrożenia będzie można udzielić pomocy osobie starszej.

 • Punkt 65+

  Punkty konsultacyjne, w którym seniorzy mogliby skorzystać z bezpłatnych porad i pomocy, m.in.: prawnika, psychologa, terapeuty uzależnień, strażnika miejskiego prowadzone przy współpracy z radami osiedli. Punkt 65+ specjalną uwagę zwracać będzie na zagrożenia typu wyłudzeń “na wnuczka” oraz oszustw skierowanych do osób najstarszych.

Podziel się z nami swoim pomysłem